Novosti i aktuelnosti

CRH ZidoMal – Novo vezivo za zidanje i malterisanje

Na našem stovarištu od danas, 15. aprila, 2020. godine, dostupan je ZidoMal – novo …

Velika investicija

Velika investicija u eksploataciju i preradu kamena iz privatizovanog kamenoloma.

Otvaranje predstavništva

Otvaranje predstavništva firme u SR Nemačkoj.

Saznajte više o nama

braca-dacic

Preduzeće je nastalo 1991. godine. Osnivač i vlasnik je Dacić Kadrija. Pretežna delatnost kompanije u početku bila je prerada drveta, da bi kompanija vremenom prerasla u stovarište građevinskog ...

Naši partneri

crh

CRH Srbija