Novosti

Velika investicija »

Velika investicija u eksploataciju i preradu kamena iz privatizovanog kamenoloma.

Otvaranje predstavništva »

Otvaranje predstavništva firme u SR Nemačkoj.