Šljunak

Šljunak je sedimentna stena koja se sastoji od nevezanih zrna određene veličine. U geologiji, šljunak je bilo koja rastresita stena sa zaobljenim zrnima koja su veća od 2 i manja od 75 milimetara. U Srbiji se šljunak, najčešće, dobija iskopom materijala iz rečnog korita. Nakon pranja takav šljunak se neformalno naziva „prirodni šljunak“.

Šljunak je najkorišćeniji materijal u građevinarstvu. U zavisnosti od primene javljaju se potrebe za upotrebom šljunka čija zrna pripadaju određenom opsegu veličina. Takav šljunak se dobija prosejavanjem, odnosno separacijom. Na taj način šljunak se procesom separiranja razvrstava u grupe koje se nazivaju separacije.

Na stovarištu Spin Comerce možete da kupite šljunak separisan u sledeće veličine:

  • Separacija 4 do 8 mm
  • Separacija 8 do 16 mm
  • Separacija 16 do 32 mm

Comments are closed.