Velika investicija

Velika investicija u eksploataciju i preradu kamena iz privatizovanog kamenoloma.

Comments are closed.