Proizvodi

Cement i vezivo

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa …

Gvožđe

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne …

Blokovska roba

Klasični blokovi za gradnju – giter blok Pregradni blokovi – Optimalno rešenje za kvalitetno, …

Gotov beton

Beton je materijal koji nastaje mešanjem cementa, agregata, vode i, eventualno, aditiva, i koji …

Šljunak

Šljunak je sedimentna stena koja se sastoji od nevezanih zrna određene veličine. U geologiji, …

Na stovarištu Braća Dacić možete da pronadete i:

  • pesak
  • fert-gredice
  • crep
  • samare
  • i sve druge proizvode potrebne za vaš dom