Gotov beton

Beton je materijal koji nastaje mešanjem cementa, agregata, vode i, eventualno, aditiva, i koji dobija svoje osobine hidratacijom cementa.

Beton je najtrajniji i najčešće korišten veštački građevinski materijal na svetu. Koristi se za građevinske strukture (kuće, zgrade, infrastrukturne objekte, mostove, itd.), betonske elemetne (cevi, blokovi, ograde itd.), temelje, staze, ploče…

Na kvalitet ugrađenog betona utiče čitav niz faktora:

  • kvalitet sirovinskih komponenti upotrebljenih za izradu betona (cement, voda, agregat, dodaci)
  • odnos učešća osnovnih sirovinskih komponenti
  • količina cementa, vode i agregata
  • odnos cementa i vode
  • odnos cementa i agregata
  • kvalitet procesa izrade betona i nadzora nad proizvodnjom (mešanje, homogenost)
  • našin negovanja betona u periodu očvršćavanja (vreme, temperatura, vlažnost ambijenta).

Comments are closed.